9:30h a 10:00h – Benvinguda i presentació del Seminari

10:00h a 14:00h – Classes individuals i col·lectives (per nivells)

14:00h a 16:00h – Dinar

16:00h a 19:30h – Assajos de grups de cambra i classes individuals

10:00h a 14:00h – Classes individuals i col·lectives (per nivells)

14:00h a 16:00h – Dinar

16:00h a 19:30h – Assajos de grups de cambra i classes individuals

 

10:00h a 14:00h – Classes individuals i col·lectives (per nivells)

14:00h a 16:00h – Dinar

16:00h a 17h – Taller “Primeres cures i manteniment de l’instrument”

17:00h a 19:30h – Assajos de grups de cambra i classes individuals

10:00h a 14:00h – Classes individuals i col·lectives (per nivells)

14:00h a 16:00h – Dinar

16:00h a 18:30h – Assajos de grups de cambra i classes individuals

18:30h a 20:00h – Assistència a l’assaig de l’Orquestra de Saxòfons “ORSAXCOVA”

10:00h a 14:00h – Classes individuals i col·lectives (per nivells)

14:00h a 16:00h – Dinar

16:00h a 18:00h – Assajos amb el pianista acompanyant i de grups de cambra

18:00h a 19:30h – Concert de clausura i entrega de diplomes